Thabela stödjer Hope for Children i Arusha

Iden till Hope For Children (HFC) startade i en församling i en kyrka i Baraa, som ligger 8 km från Arusha centrum. Kyrkan hade sett problematiken med det ökade antalet gatubarn. Vid denna tidpunkt fanns det ungefär 1000 barn som levde på gatan i Arusha. Baraa-församlingen kontaktade paret Marie-Louise och Morgan Andersson som tillsammans med en lokal konsult sammanställde en projektbeskrivning liknande denna.

Morgan och Marie-Louise Andersson har varit verksamma i Tanzania sedan 1973. Marie-Louise som till sin profession är barnmorska har främst arbetat med barn- och mödravård och Morgan har byggt b la. skolor och startat trädplanteringsprojekt.

Paret Andersson har sedan 1981 arbetat i Arusha regionen. De såg tidigt behovet, nöden hos ensamstående kvinnor och deras barn. Änkorna och de kvinnor som lämnats av deras män och samhället som inte tog ansvar. De såg även det stora behovet av att ge barnen skolutbildning och kunskaper om deras miljö för att stärka deras position i samhället, samt att förbättra folkets allmänna hälsotillstånd genom tillgång till bättre vatten och kunskap om smittsamma sjukdomar. Hope For Children arbetar även med att förbättra jordbruket och boskapsskötseln, samt hjälper till att skapa bättre förutsättningar för en mer organiserad bosättning på landsbygden