Thabela Travel hjälper barn med näringsbrist i Sydafrika

Thabela Travel stödjer Philani Nutrition Centre som drivs av svenska barnläkaren Ingrid le Roux. Philani har sex barnkliniker i kåkstäder utanför Kapstaden. Deras verksamhet går ut på att identifiera spädbarn med näringsbrist och hjälpa dem till en bra start i livet.

Mammorna får utbildning i näringslära och arbete i deras väv och tygtryckeri. Barnen får gå i deras förskola. I Sydafrika är 2 miljoner barn föräldralösa på grund av HIV. Personalen informerar om HIV i kåkstäderna och stödjer även familjer som drabbats av sjukdomen.

Ingrid le Roux fick nyligen utnämningen Årets Svenska Kvinna av SWEA International med följande motivering:

  • För sitt långsiktiga och tålmodiga arbete i Kapstadens slum, för att ge utsatta människor möjligheter till ett värdigt liv.
  • För sina betydelsefulla förebyggande åtgärder för att hindra spridningen av HIV-AIDS.
  • För 30 års hängivna insatser för att bekämpa fattigdomen och förbättra hälso- och sjukvården i Kapstadens slum, genom ständig utbildning och undervisning.

Philani Nutrition Centre hemsida

Philani på Youtube

Vi besöker detta biståndsprojekt på vår resa till Kapstaden och Krugerparken samt Södra Afrika