Thabela Travel hjälper barnen i kåkstäderna i Brasilien

Brasilien, ett land med enorma kontraster och klyftor mellan rik och fattig. Här bor människor i djupaste fattigdom bara ett stenkast från de lyxigaste villaområdena. I Rio de Janeiro så finns det hundratals olika favelas (kåkstäder) och man uppskattar att en tredjedel av stadens befolkning bor här. Här lever många barn och ungdomar under fattiga omständigheter och deras familjer sliter med att få ihop ekonomin. Många gånger tvingas barnen arbeta istället för att gå i skolan och många barn blir inblandade i småbrottslighet och narkotikahandeln.

I många favelas finns det som tur är även många eldsjälar. För tolv år sedan så startades en verksamhet i en av Rio de Janeiros största favela Rocinha. Projektet går ut på att ge barnen en skolutbildning samt motverka brottsligheten och våldet. Förutom den vanliga skolundervisningen så ingår även datakunskap, språk, samt att barnen får lära sig ett hantverk som kan köpas av besökare. Detta är en trygg plats för dessa barn och ungdomar att vistas på. Tack vare stödet från samhället och vänner runt omkring i världen så har organisationen utvecklat en kreativ och spännande verksamhet som gör allt dem kan för att finnas där för barnen och för att vara ett steg på vägen ut ur fattigdomen.

Thabela Travel stödjer detta projekt och vill ni läsa mer om verksamheten så gå in på Saci Sabre Tudo

Vi besöker detta biståndsprojekt på vår resor Viva Brasilien! samt Sydamerikas Guldkorn