Thabela Travel stödjer barnhem i Namibia
Tears of Hope ligger i en kåkstad vid kuststaden Swakopmund och drivs av en fantastisk kvinna vid namn Naftalina Maua. Hon kallas “The Mother to All” (allas mor) sedan hon för ett par år sedan öppnade sitt hem för utsatta barn och HIV-positiva mödrar. Av de 18 barn som hon tog hand om vid starten går nu flera i gymnasiet. Tears of Hope tar hand om barn och ungdomar och syftet är att hjälpa barnen att förbereda sig för att börja skolan och att säkerhetsställa att de får tillräckligt med mat varje dag.
Vi besöker detta biståndsprojekt på vår resa till Namibia.