Thabela Travel stödjer ett barnhem på Madagaskar

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder och de som drabbas hårdast av extrem fattigdom är barn och kvinnor. Thabela Travel stödjer barnhemmet Akany Avoko som ligger strax utanför Madagaskars huvudstad Antananarivo. På barnhemmet bor flickor och pojkar i alla åldrar från 0 till 18 år. De unga kvinnorna och pojkarna som lever här får möjlighet att lära sig ett hantverksyrke som sömnad eller klädtryck. De får även chansen att lära sig läsa och skriva. Ambitionen är att när barnen fyller 18 år ska de kunna försörja sig själva och studera vidare.

På barnhemmet har man byggt upp ett vattenförsörjningssystem som renar regnvatten. På en slätt odlar man de viktigaste grödorna och barnhemmet är även en kycklingfarm. Genom de mindre jordbruken och vattenreningen blir barnhemmet till en viss del självförsörjande. Men utan viktiga bidrag från Europa och enskilda personer skulle inte verksamheten kunna drivas vidare.

Barnhemmet har funnits en längre tid, närmare 15 år, men etablerades för första gången redan 1957 genom den protestantiska och Lutherska Kyrkan. Historien började med en stor översvämning i Tana och några barn hamnade i fängelset med vuxna. Idén om ett barnhem växte fram då man ville ta hand om dessa barn separat från de vuxna i fängelset.

Hemmet är väletablerat men dock väldigt ”överbefolkat”. Det finns plats idag för 115 barn men där bor 160 barn. Fokus ligger främst på flickor som har varit sexuellt utnyttjade eller övergivna av sina familjer. Generellt sett handlar det om flickor som blivit dåligt behandlade. De barn som kommer från gatan har ofta mycket dålig hälsa på grund av avgaserna i staden och att de ofta är undernärda. Om det finns bröder till flickorna så får de också följa med eftersom man inte vill separera familjer. Visionen med hemmet är utbildning, säkerhet och hälsa.

Vi besöker detta biståndsprojekt på vår resa till Madagaskar

Se våra resor till Madagaskar