Karin Bernesson VD och grundare

Karin är entreprenör med en ekonomutbildning i botten, men har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom resebranschen.

När Karin för sexton år sedan startade Thabela Travel hade hon fördel av sin reseerfarenhet. I unga år reste hon som backpacker, och senare som professionell guide över hela världen. Hon är fortfarande allra lyckligast när hon får ge sig iväg för att guida i ett spännande naturområde eller stå på scen och föreläsa och på så sätt dela med sig av det hon brinner för. Afrikas djur och natur är största intresset. För fem år sedan startade hon även Thabela Africa i Kapstaden. Karin är grundare, produktionschef samt sköter företagets marknadsföring. Hon arbetar i Stockholm sommarhalvåret och i Kapstaden vinterhalvåret. På fritiden blir det husrenovering, trädgårdsarbete och fågelskådning.