På Thabela Travel har vi förmånen att besöka storslagna och orörda vildmarker, då känns det naturligt till ett starkt engagemang för miljö, kultur- och naturvård. Vi samarbetar inte bara med South Pole, WWF utan även 10 lokala biståndsprojekt listande under rubriken Biståndsprojekt. Vi har samlat in 100 sek/person totalt sedan vi började med våra biståndsprojekt för 15 år sedan.

Med South Poles kompensationsverktyg kan du välja att kompensera för alla delar i din resa eller bara utvalda delar såsom flyg, buss, bil, tåg, energi, event, hotell och kompensationen beräknas in CO2.