Hotellet är utformat för att smälta in i naturen och efterlämna så liten påverkan på naturen som möjligt. Mysiga byggnader i kolonialstil och en stor innergård. Hotellet ligger vid ingången till Iguazúfallen.

31 maj 2016

Hotellet är utformat för att smälta in i naturen och efterlämna så liten påverkan på naturen som möjligt. Mysiga byggnader i kolonialstil och en stor innergård. Hotellet ligger vid ingången till Iguazúfallen.

Liknande inlägg